O kapku lepší domácnost díky ekologickému čištění vody.

Součástí FlowBase je i náš děda Ludvík, kterému nikdo neřekne jinak než Luďku. Ten se nakládáním s vodou zabývá po většinu svého života. Projel celý svět, navrhoval a dozoroval stavby technických zařízení pro šetrné čištění vody v Africe, Mexiku i na Blízkém Východě. Popisoval nám život lidí, kteří musí denně docházet k několik kilometrů vzdálenému zdroji pitné vody i znečištění, kterého se lidé na přírodě a řekách dopustili.

 

Díky němu můžeme naší firmu posunout dále, za hranice běžné firmy, která se zabývá distribucí kosmetiky a občas o tom napíše článek na blogu. Díky Luďkovi umí FlowBase navrhnout a zajistit realizaci ekologické čističky odpadní vody pro chatu, rodinný dům i velký hotel. Díky takovému zařízení není potřeba připojení ke kanalizaci a vodu je možné okamžitě využít třeba pro zalévání zahrady. Může se tak snadno vrátit zase do přírody.

 

Jak celý systém funguje? Přečtěte si článek od Luďka:

 

“V rámci ekologického zaměření firmy FLOWBASE nabízíme našim klientům i spolupráci  pro úsporné řešení hospodaření s vodou.

V současnosti je hospodaření s vodou celosvětový problém číslo 1 a musí proto zajímat i ty klienty, kteří plánují výstavbu nebo i rekonstrukci rodinných domků a penzionů, a to zejména v lokalitách kde není dostupná městská kanalizace. Dle dnešních platných zákonů a vyhlášek jsou  dříve často pužívané septiky s přepadem do země naprosto nepřípustné, a tak je třeba hledat jiná, ekonomická, a hlavně ekologická řešení. Tradiční standardní vyvážení septiků fekálním vozem je dnes příliš drahé a nebývá i vždy k dispozici, a proto navrhujeme odpadní vodu nevyvážet anebo neodvádět do kanalizace ale dále ji recyklovat a znovu využívat. Jako nejjednoduší se jeví její využívání k zavlažování zahrady, ale určitě ekonomicky zajímavé může být její využití pro splachování WC. Na jedno spláchnutí je průměrně potřeba asi 6 litrů vody což může být i pro rodinný domek ekonomicky zajímavé natož pro penzion. Normální splašková voda neobsahuje žádné těžké kovy a proto je  ji  možno po přečištění využívat i k zálivce zahrady, a to jak okrasné, tak i produkční. Navrhovaný systém se skládá z malé domovní čistírny komunálních odpadních vod a ze záchytné jímky kde bude vyčištěná voda před dalším využitím shromažďována a v případě penzionů i dezinfikována. Se sběrné nádrže se bude voda už čerpat a rozvádět přímo k budoucím místům spotřeby. Do sběrné nádrže může být pak zaústěn i odtok dešťové kanalizace.

Navrhované řešení musí být samozřejmě předmětem předprojektových ekonomických úvah které musí zohlednit veškeré okolnosti konkrétního projektu a podmínek za kterých bude realizován.“

Pokud by Vás zajímaly bližší informace, obraťte se na Luďka na e-mailu ludvik@flowbase.cz, ten Vaše dotazy rád erudovaně zodpoví a pomůže s nalezením vhodného řešení pro Váš projekt.

 

Přejeme Vám o kapku čistší den!