Letní slunovrat ve znamení vodních rituálů.

Flowbase relax

 

 

 

Rituály evropské

Ty spojené s vodou se konávaly především okolo letního slunovratu nebo svátku sv. Jana Křtitele. Vodou odchází nečistoty z našeho života a plavíme se po ní s nadějí, což mohou dosvědčit dívky, které o večeru sv. Jana uvijí věneček z devatero kvítí a pak ho hodí do vody čekajíce, ke kterému mládenci dopluje. V případě zvláště zajímavých adeptek tento zvyk dříve končíval mistrovstvím dané vesnice v kraulu. Naopak ty méně populární dívky se prý mohly utěšovat představou, že věneček, který dopluje daleko, je znamením, že se jeho tvůrkyně provdá daleko za hranice své vesnice.

Původní rituály oslavující studánky a jejich vodní božstva dostaly po příchodu křesťanství jiný kabát, i když duchovní podstata zůstala zachována. Voda smývá nečisté, tedy i hříchy na duši. Slovo křest vzniklo z řeckého termínu pro ponoření a je to obřad očištění vodou od hříchů a sjednocení s Kristem. Výše zmíněný Jan Křtitel začal spoluvěrce křtít v řece Jordán a obřad se v mnoha různých formách koná dodnes. Při obřadu žehnání zase vzniká z vody kohoutkové voda posvěcená, která se využívá k žehnání pokrmů, poutníků, adventních věnců nebo armádních děl. A také k exorcismu nebo zahánění upírů. Posvěcenou vodu také naleznete při vstupu do kostela v kropence, která zde udržuje vzpomínku věřícího na křestní slib. 

 

 

 

Rituály asijské

Rituální koupele a poděkování vodě se ale praktikují i v dalších náboženstvích na všech ostatních kontinentech. Hinduisté k tomuto účelu velice rádi využívají řeku Gangu. V rámci oslav svátku Kumbh mélá se v jejích vodách oddávají rituální koupeli miliony lidí, kteří věří, že jen taková koupel smyje jejich hříchy a uspíší jejich cestu ke konci reinkarnace na tomto světě a k dosažení nirvány. Do vody této posvátné řeky se také pohřbívá popel zemřelých, což bohužel bývá problémem u chudších lidí, kteří díky vysoké ceně dřeva po proudu pouštějí i ostatky, které ještě nebyly kompletně spáleny.

Méně kontroverzní rituál spojená se smýváním nedobrého z těla i duše praktikují na Bali. Navazuje na hinduistický svátek Saraswati, říká se mu Banyu Pinaruh a koná se v lednu za úsvitu ve všech říčkách, jezerech a na plážích. A – připojit se může i každý turista. Pokud si nepotrpíte na společné sprchy, zkuste kambodžské oslavy nového roku. Ty probíhají vždy v polovině dubna a lidé se při nich mimo jiné v rámci rituálu Srank Preah bombardují pytlíky s vodou. Původní rituál, kdy mladí omývali své starší příbuzné pro štěstí a zdraví v dalším roce, tím získal hodně uličnický nádech.

 

Rituály moderní

Málokdo si v dnešní době uvědomuje, jak je pitná voda vzácná. Zkuste ji velebit tím, že si do skleničky s natočenou kohoutkovou přidáte bylinky nebo plátek citrónu a zamyslíte se nad tím, kudy voda tekla a co dobrého vám do života přináší. Tekoucí vodu můžete využít i v rámci vizualizačního rituálu – představte si, že stojíte na mostě a házíte svoje starosti a smutky po proudu, abyste se pak kochali tím, jak plavou pryč. Totéž můžete udělat i při sprchování – uvědomte si, jak s každou stékající kapičkou odchází váš problém, nejistota, strach… Jestli je váš strach či smutek velký, zajděte na břeh reálné řeky nebo potoka a vizualizaci udělejte přímo na místě. 

 

 

Rituál Flowbase

My ve Flow Base věříme ve vodu nespotřebovanou. K očištění vašich případných hříchů vám proto postačí, když si napustíte vanu jednou týdně a jinak dáte přednost sprše. A samozřejmě, vypnete vodu, když si čistíte zuby. No a pokud byste chtěli být téměř svatí, místo skoku do posvátné řeky plné zombíků (a vlastnictví poličky plné zbytečných plastových dóziček) zvolte kosmetiku, která neplýtvá vodou.

 

Článek vzniknul ve spolupráci s odbornicí, hydrogeoložkou Mgr. Bárou Topinkovou, PhD.  

Děkujeme.