Květnové otvírání studánek

Studánka jako poklad

Studánka nebo pramen do ní ústící, v lesním tichu ležící, je malý zázrak. Většinou představuje velice kvalitní zdroj pitné vody, který na daném místě funguje po staletí. Na rozdíl od některých studen, do nichž vsakuje močůvka ze septiku nepořádného souseda Máchala nebo dusičnanová nálož z ambiciózně hnojícího zemědělského podniku Řepka&syn, vytéká z lidskou činností nezasažených hlubších vrstev litosféry. Na styku nepropustné vrstvy tvořené například jílem a nadložních propustných pískovců pak vyvěrá pramen, který lidé většinou dlouhodobě využívají a od nepaměti chrání. Se džbánkem se sem chodilo skoro stejně často jako do místní hospody, protože obecní výbor zasloužilých abstinentů rozšířil zvěsti, že je tato voda zázračná a léčivá. Ke studánkám se proto často vázaly krásné pověsti a příběhy a bylo k nim přistupováno s nábožnou úctou. K nim patří také jejich každojarní čistění.

 

Otvírání studánek

Otvírání (také vylévání, cídění) studánek probíhalo každoročně na jaře mezi Velikonocemi a Letnicemi, které letos připadají na 23. května. Úkol byl svěřen jen mladým dívkám, které jsou čisté jako ta voda ve studánce. A protože starší lidé věřili v mravní zkaženost mládeže v minulých staletích úplně stejně jako dnes, dívka – královnička, která studánku čistila, musela být pro sichr maximálně desetiletá.  Za zpěvu a tanců, s věnci z prvních květů na hlavě, děti nánosy listí a hlíny po zimě ze studánky vybraly. Pak z ní královnička nabrala vodu do džbánku a vylila ji do světových stran se zaříkáním proti zlé moci a nemoci. 

 

Pozor, nekoupat!

Uvažujete-li více ezotericky, pak vězte, že mechanické čištění vodního zdroje bylo kombinováno i s rituály pro ukončení sucha a přivolání deště. V tom případě se ve vyčištěné studánce mladá panna pro jistotu vykoupala úplně celá, a samozřejmě nahá. Připomínáme ale na tomto místě, že plavání ve zdroji pitné vody a další nečisté počínání v ochranném pásmu vodního zdroje je mimo zákon a může být tučně pokutováno i přesto, že vám to při onom nahém koupání opravdu moc sluší. Sazba je dva až třicet tisíc korun za jeden takový přečin, proto pro své rituály raději volte méně důležitá a exponované místa. Znáte-li ale studánku, kde nejhlubší je les, ale srny z ní nechodí pít, klidně do ní hupněte. Ideální bude, pokud z ní voda odtéká proudem. Pak koupel s klidným svědomím spojte i s očistným rituálem pomocí biologicky rozložitelného mýdla nebo sušených bylinek. 

 

A jaká je ta vaše? 

„Pramen sv. Kateřiny v Počátkách, který má neskutečně vyváženou chuť a celé jeho okolí je krásně větrné a ozdravné. Oblíbený pramen beze jména nad údolím Tyrky v Beskydech, kudy běhám a vždycky z něj na dlouhé trase zaháním žízeň. Je to moje záchranná stanice, protože tolik vody v letním dni do camelbagu nedostanu. A pramen v šáreckém údolí kousek pod McDonalds, který sleduji už dvacet let. Když zase jednou praskne potrubí na Praze 6, dá se tam dojít s kyblíkem pro záchranu. Ať dlouho pramení v klidu a pokoji!“  

Bára, hydrogeoložka

Procházkou ke studánce

Máte chuť udělat si krásnou procházku k té „své“ studánce? Inspiraci najdete v Národním registru pramenů a studánek, kde najdete jejich kompletní seznam včetně souřadnic umístění na mapě (www.estudanky.eu). Studánky byly po staletí udržované vodní zdroje, které jsou dnes ohroženy nejen nevšímavostí, ale také utlačovány rozšiřující se zástavbou. Pokud to s vodou myslíte tak dobře jako my, najděte si sobě blízkou studánku, navštěvujte ji a chraňte ji. A kdyby nejhůř bylo, vezměte s sebou na výlet i lopatku a odstraňte z jejího dna staré listí a kal. Péče o vlastní okolí je totiž taky tak trochu magie.